Активни Потребители

Финанси => Банки => Темата е започната от: Мария Шуманова в Февруари 20, 2014, 06:13:04 pm

Титла: Нова директива за ипотечните кредити
Публикувано от: Мария Шуманова в Февруари 20, 2014, 06:13:04 pm
Прочетох за новата директива, приета от ЕС за ипотечните кредити и се питам дали тя ще реши проблемите с жилищните кредити или няма да има особено значение от промените. Как мислите?
Титла: Re: Нова директива за ипотечните кредити
Публикувано от: kaufer в Февруари 24, 2014, 04:58:24 pm
Моля, дайте повече инфо. за тази ли иде реч или за друга.. Директива относно кредитите за жилищни имоти (СОМ (2011) 142). За определяне на  ясни и точни правила, отнасящи се до договорите за кредит за жилищни имоти, която цели да доведе  до хармонизация на ипотечните стандарти и практики в отделните страни-членки на ЕС.
Титла: Re: Нова директива за ипотечните кредити
Публикувано от: Boogy в Март 25, 2014, 04:35:52 pm
Проектът на директивата може да се види http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0142:BG:HTML (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0142:BG:HTML).
В основни линии тя предлага следното:

Информация за потребителите (аналогично на изискванията за потребителските кредити)
Принципи и стандарти за извършване на услуги за качество - задават се изисквания към предлагащите ипотечни кредити (напр. финансово образование)
Оценка на кредитоспособността - идеята е банката да няма право да отпуска кредит на ненадеждни клиенти, но опитът с подобно изискване за потребителските кредити сочи, че не се спазва.
Предсрочно погасяване - това е най-смисленото изискване, тъй като ще ограничи таксите за предсрочно погасяване и потребителите ще могат да сменят по-лесно банката.
Изисквания към кредитните посредници - ако някой агент (например брокер) ви предлага кредит, той ще трябва ясно да обозначи, кой му плаща (т.е. каква му е комисионната от банката). Това изискване също е добро, стига да се спазва.