Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - ipk

Страници: [1]
1
От ВиК Габрово ми завишават изразходваното количество вода за всеки отчетен период с по 1куб.м на обитател.Съгласно Наредба 4 на МРРБ от14.09.2004г,количеството изразходвана вода на потребители,които нямат водомер се определя по чл.39 (5),а съгласно чл.39 (6) завишаване на количеството се прилага при водопроводни отклонения с повече от един потребител до поставянето на водомер.
Завишаването на количеството изразходвана вода правилно ли е,като се има в предвид,че става въпрос за селска къща с едно водопроводно отклонение с един потребител.

Страници: [1]