Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - blago blagoev

Страници: [1]
1
прословутата позволяваща наредба – Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. В Раздел II, чл. 32 (1) пише следното:

Чл. 32. (1) Търговецът, при който се намира терминалното устройство ПОС, чрез което се извършва плащането, може да откаже използването на платежна карта в случай на:
[…]
3. отказ от страна на държателя да представи документ, потвърждаващ неговата самоличност, или когато търговецът установи, че неоправомощено лице използва платежната карта.

Забележете: “може да откаже”, не “длъжен е да откаже”. По-интересно е, че “търговец с ПОС” не е орган, определен със закон като такъв, комуто съм длъжна да покажа лични документи.

Търговецът може да го поиска, разбира се, но ни най-малко не съм длъжна да го покажа. Оттам нататък, ако се придържа към гореспоменатата наредба, търговецът има право да и откаже продажбата, нищо повече. Това да ме убеждава да дам личната си карта (убеждаване, което в моя случай граничеше с тормоз), не е оторизирано от никаква наредба и ме накара да се чувствам унизително.

Препоръчвам ви да посетите www.spravedloivostbg.com
В сайтът можете да откриете и изтеглите примерни бланки и образци за подаване на жалби, рекламация или сигнал до институцията отговаряща за разрешаването на дадения проблем.Регистър за откраднати автомобили, мобилни телефони, черен списък на осъдени лекари в България и много полезна информация...

Страници: [1]