Автор Тема: Колективен иск срещу тютюневите компании  (Прочетена 924 пъти)

dageto

  • Новак
  • *
  • Публикации: 1
    • Профил
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .......................................................................................,         три имена                                                    /собствено                    бащино                        фамилно/

в качеството си на:
 .............................................................................................................................                                                        заинтересовано физическо лице/представител на Юридическо лице с нестопанска цел
Декларирам, че съм запознат/а с исканията в заведения от Николай Бенчев Йочколовски колективен иск срещу тютюневите компании, чиито опаковани цигари се продават на територията на Република България, и ги подкрепям, като:
-   Настоявам съдът да задължи компаниите да изпишат върху опаковките на цигари, че посочените съдържания на катрани, никотин и въглероден оксид се съдържат в една цигара, защото в момента етикетирането е изготвено по подвеждащ начин;
-   Настоявам съдът да задължи компаниите да поставят върху опаковките инструкции за употреба на цигарите, защото те са стока, съдържаща опасни вещества;
-   Настоявам  съдът да задължи компаниите да поставят върху опаковките изричен надпис, че по-ниските съдържания на катрани, никотин и въглероден оксид не обуславят по-малко вредно въздействие на съответната марка цигари;
-   Настоявам съдът да постанови с решение рекламата на цигари, която е разположена върху носители и на места, до които имат достъп лица под 18 години, да бъде забранена;
-   Настоявам съдът да даде възможност на всички, които са увредени от извършваните до момента нарушения от тютюневите компании, чиито опаковани цигари се продават на територията на Република България, да се присъединят към така заведения колективен иск.
 
Декларатор: .............................