Активни Потребители

Здраве и козметика => Лекарства => Темата е започната от: Minoela в Декември 18, 2014, 10:24:44 pm

Титла: Аптека отказва да издаде фактура за текущ месец
Публикувано от: Minoela в Декември 18, 2014, 10:24:44 pm
Аптека в град Пловдив отказва да ми издаде фактура за лекарствата, които съм закупила в рамките на 10 дни, тъй като издавали фактури само 5 календарни дни назад. Оказа се , че на 17.12.2014г. не успяха да ми дадат фактура за лекарствата закупени от мен на 15.12.2014г. Днес след доста разправии успях да се сдобия с фактура за тази дата, но ми отказват издаването на такава за 08.12., 10.12. и 12.12. Фактурите ми трябват, тъй като фирмата в която работя има практика да изплаща сумите за лекарства над определена стойност , а моите са за около 60 лв.
Ще съм много благодарна, ако някой може да ми даде съвет какво бих могла да предприема.
Титла: Re: Аптека отказва да издаде фактура за текущ месец
Публикувано от: kaufer в Декември 22, 2014, 02:58:17 pm
Нямат право в месеца закупили стоката,  да Ви   отказват  издаването на фактура.

Чл. 113. (1) Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
(2) Фактурата се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и за получателя.
(3) Фактура може да не се издава:
.
.
.
(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
.
.
(6) Когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.
.
.


Чл. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.