Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Velo

Страници: [1]
1
При застраховка \"Живот\" застрахователните компании са длъжни да начисляват доходност (бонуси) и писмено да уведомяват потребителите за доходността за текущата година. Някои обаче не го правят, което е нарушение на Кодекса на застраховането и на правата на потребителите. Отказват да начисляват доходност. Съгласно чл. 302 ал.2, т.2 от Кодекса за застраховането доходността за застрахователите, предлагащи застраховки \"Живот\", е най-малко равна на техническата лихва.
Когато застрахователната компания нарушава тези права на потребителите към коя институция трябва да се отправи жалбата? Според мен към Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.

Страници: [1]