Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - mipopov

Страници: [1] 2 3 4
1
Когато човек не познава законите, има пари да плаща... За съжаление хората колкото и пъти да се опарят, все не намират време да попрочетат някой и друг закон. Дори и след като стане излъгацията, решават , не да се запознаят как стоят нещата законово, а само да се оплакват и ако може някой друг да им свърши работата. Вярвате ли, че в някакъв си форум ще получите решение на проблемите си? Решението на проблемите става с описание на случката и с точно зададени въпроси към определените институции и органи.

2
Дори и да се аргументира, пак няма да я вземат на сериозно с тази шльокавица и с този правопис...

3
А мислиш ли, че някой ще те вземе на сериозно с това писане?

4
От Закона за частната охранителна дейност:

Чл. 3. Частната охранителна дейност се осъществява при спазване на следните
принципи:
1. зачитане на правата, свободите и достойнството на гражданите;
2. взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) в
борбата с престъпността и опазването на обществения ред;
3. гарантиране на сигурност и безопасност в охраняваните обекти;
4. осъществяване на превантивна дейност въз основа на анализ на причините и
условията за правонарушения в охраняваните обекти.

Чл. 25. На лицата, извършващи дейност по чл. 5, се забранява:
1. при осъществяването на дейността да въвеждат и използват методи или средства,
които излагат на опасност живота и здравето на други лица или уронват честта и
достойнството на гражданите;
2. да приемат за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг
нормативен акт;
3. да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски
лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурни звена на МВР или за
други държавни органи и показващи принадлежност към тях;
4. да предоставят или преотстъпват на други лица своя лиценз за извършване на
частна охранителна дейност.

5
До колкото съм запознат само полицаи (в някои случаи и митничари и охрана на съдебната власт) имат право да извърши обиск и проверка на лични вещи.

ЗМВР
Чл. 68. (1) Полицейските органи извършват обиск на лице:
1. задържано при условията на чл. 63, ал. 1;
2. за което съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване
предмети;
3. заварено на място, където е извършено престъпление или нарушение на
обществения ред, когато има достатъчно данни, че у него се намират вещи, които са
свързани с престъплението или нарушението.
(2) Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на
обискирания.

Чл. 69. (1) Полицейските органи могат да проверяват личните вещи на лица:
1. в случаите по чл. 61, ал. 1, т. 1, 2 и 4, чл. 62, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1, т. 3, 4, 6
и 7;
2. когато са налице достатъчно данни, че се укриват веществени доказателства за
извършено престъпление;
3. в други случаи, определени със закон.

Чл. 70. (1) За всеки случай на извършен обиск или проверка на вещи и превозни
средства полицейският орган съставя протокол.
(2) Протоколът по ал. 1 се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от
съответното лице, на което се предоставя екземпляр от него.
(3) Обискът и проверката на вещи и превозни средства се извършват по начин,
който не уронва честта и достойнството на гражданите.

За съжаление тъй-като В БЪЛГАРИЯ НИКОЙ НЕ СИ ОТСТОЯВА ПРАВАТА, ВСЕКИ СИ ИЗМИСЛЯ НЯКАКВИ ПРАВИЛА и решава, че всеки трябва да ги спазва. Ако чувствате, че ви е накърнено достойнството, обърнете се към адвокат. Той може да заведе дело, като за доказателство могат да се използват записите от охр. камери в магазина и  ако намерите и свидетел, няма да е лошо...

6
Комуникации / Globul IZMAMA
« -: Април 10, 2011, 01:54:10 pm »
В ЗЗД. Друг е въпроса, че не спазват някои членове от този закон...

7
Когато хората спрат само да псуват и да махат с ръка и да викат \"Майната му... Не ми се занимава\" , ами започнат да си търсят и да си отстояват правата.

8
Пускаш им едно писмо по пощата с обратна разписка, че поради причината, че не спазват тази и тази точка от договора, считано от еди коя си дата, прекратяваш договора с тях. Това е!

9
Комуникации / Въпрос за договор при МТел
« -: Март 22, 2011, 10:50:47 pm »
Виж закон за задълженията и договорите!
Виж и закона за защита на потребителите!

10
Комуникации / ГАВРАТА НА ВИВАКОМ
« -: Март 19, 2011, 11:00:04 am »
Не са некомпетентни, така им отърва...

11
За всеки случай им пусни предизвестието и по пощата, препоръчано и с обратна разписка, за да не се занимаваш после с глупости, защото ако прочетеш в предизвестието са написали един текст с малки буквички!

12
Ако бяха много прецизни и милееха за потребителя, нямаше да се налага това:
http://www.dnevnik.bg/tehnologii/2011/03/15/1059387_zakonovi_promeni_predvijdat_20_puti_po-visoki_globi_za/

13
Едното не ти се е случвало... Другото не разбираш... Защо въобще си правиш труда да пишеш тогава?
Когато ти се случи, бързо ще започнеш и да разбираш! Никой не е застрахован от наглостта на някои служители, които само и само да си вземат таргета , набутват клиенти.

14
Не всички имат време да се занимават като теб, затова разчитат на служителите в магазините, които със своята \"компетентност\" да им помогнат. А и те затова са там, за да са в услуга на потребителя, а не просто за да си вземат заплатата...

Страници: [1] 2 3 4