Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - egotseva

Страници: 1 2 3 [4] 5 6 7
46
Мисля, че в този форум срещнах оплакване, че човекът си закупил бутилирана вода, но имала вкус на чешмяна. Честно казано и аз съм се замисляла, дали като си купувам вода, особено от по-неизвестна марка, това не е вода от чешмата. Но да си признаем - водата в центъра на София изобщо не става. Иначе ако си поръчаме в заведението обяд за 15 лева, определено няма да се сърдят, че искаме чешмяна вода.

47
Топлоснабдяване / Re: Топлофикация
« -: Ноември 16, 2012, 02:02:13 pm »
Ако имате проблеми с Топлофикация - обадете се на телефоните на Активни потребители и се запишете за консултация с адвокат. Консултацията е безплатна за членовете на Активни потребители. Не разчитайте, че ако спрете да плащате сумите за парно, няма да могат да Ви осъдят. За съжаление повечето хора, които идват за консултация вече са осъдени от Топлофикация и съдия-изпълнител е предприел мерки за принудително събиране на дължимите суми. При такава ситуация много трудно може да се помогне на повечето от потребителите, дори ако част от сумите са погасени по давност или имат други основателни възражения срещу начислените сметки. Това е така, защото в тази ситуация, дори да имате възражение - трябва да заведете ново дело като първоначално платите всички разходи по него и след приключване на това дело да чакате съдът да осъди Топлофикация да Ви възстанови тези разходи.

48
Давностният срок няма нищо общо с подписването или прекратяването на договора. Давностния срок се отнася за дължими плащания по договор. Относно това дали можете пак да ползвате услугите на същия мобилен оператор. На теория да, но на практика - не знам как ще решат случая Мтел. По принцип в Общите си условия имат текстове, според които Ви правят нещо като "кредитен рейтинг" и според него ще определят отношението си към Вас. Ето текстовете:
40.б. (Доп. съгласувано с Решение № 639/13.04.2006 г. на КРС; изм. съгласувано с Решение № 319/02.03.2007 г. на КРС) Мобилтел има право самостоятелно или чрез друго лице/лица да извършва първоначална и текуща кредитна оценка на абонатите за ползване на услугите, предоставени чрез мрежите, с оглед преценка събираемостта на вземанията, както и оценка на крайните потребители за маркетингови проучвания и за изготвяне на потребителски профили според индивидуалните им интереси. Кредитната оценка включва основно анализ на информация по предходни и настоящи договори с Мобилтел, плащания, извършени или извършвани по силата на тези договори, както и неспазването на условия и срокове по тези договори. В зависимост от кредитната оценка, Мобилтел има право:
40.б.1. (Доп. съгласувано с Решение № 319/02.03.2007 г. на КРС) да откаже свързване към мрежата/мрежите;
40.б.2. да предостави достъп само до част от услугите;
40.б.3. (Доп. съгласувано с Решение № 319/02.03.2007 г. на КРС) да предостави достъп до мрежата/мрежите след внасяне на определена от Мобилтел гаранционна сума;
40.б.4. (Доп. съгласувано с Решение № 319/02.03.2007 г. на КРС) да предложи достъп до мрежата/мрежите чрез предплатен пакет от услуги.

49
Здравейте,
Да, давностния срок за вземанията на мобилните оператори е 3-годишен, както на всички периодични плащания. Този давностен срок тече за всяко месечно плащане отделно и тези сметки се погасяват последователно след изтичане на трите години за всеки месец. Брои се от падежа (момента, в който е трябвало да се плати конкретното вземане).
Това е регламентирано в Закона за задълженията и договорите (чл.111) и подробно разяснено с Тълкувателно решение на ВКС от 18 май 2012 г. Но...................... при подаване на молба до съда давностния срок се прекъсва и по време на делото не тече. Прекъсването означава, че ако са изтекли две от трите години - тези две години се заличават напълно, все едно не са изтекли (освен ако делото не се изгуби от мобилния оператор по някаква причина). Давността не се прилага служебно, а по възражение на клиента. Това ще рече, че ако потребителя не възрази, че сметките са погасени по давност, съдът ще го осъди и за тях. По време на делото давност не тече. Има и други особености, свързани с давността по време на съдебен и съдебно-изпълнителен процес. Доброволно платени погасени по давностт суми не могат да се искат обратно. Ако в споразумение или по друг начин потребителя признае, че дължи сумата, макар и тя да е погасена по давност, то дългът се подновява. Затова е доста сложно потребителят да прецени, че е изтекла давността, тогава, когато има дело. Ако няма дело - нещата са прости. Броите трите години от днес назад и виждате преди коя дата вземанията са погасени по давност. Например днес е 14 ноември 2012 г. Ако имате по-стари задължения с падеж преди 14 ноември 2009 г., те са погасени по давност. Това важи не само за плащанията към мобилните оператори, а за ток, ВиК, парно, интернет доставчици и въобще навсякъде където плащата на определена дата всеки месец. Не важи за банкови кредити.

50
Топлоснабдяване / Re: Топлофикация
« -: Ноември 12, 2012, 01:38:59 pm »
Здравейте,
Дали срещу Вас има заведено дело може да проверите в Топлофикация, в централното управление на ул. Ястребец, отдел "съдебни вземания". Ако нямата някакви възражения за сметките, бихте могли да сключите споразумение за разсрочването им с Топлофикация. Ако имате възражение, би следвало да сте възразили или в 30 дневен срок от получаване на изравнителната сметка, или в тримесечен срок, ако не сте успели да осигурите достъп до жилището Ви за отчет по някаква ричина. В последния случай от топлинния счетоводител ще искат да заплатите посещението на място и новото изчисление на изравнителните сметки в целия вход, тъй като новата Ваша сметка ще окаже влияние върху изравнителните сметки на съседите Ви.

51
Реклама / Re: Кой кого прави на маймуни?
« -: Ноември 12, 2012, 10:47:36 am »
Асоциациите за защита на потребителите би трябвало да се субсидират от държавата, зя дя извършват ефективна дейност в защита на потребителите. Нашата държава за съжаление не е дала нито лев за такава дейност последните 4 години. Друго място откъдето могат да се финансират тези асоциации са членския внос. За съжаление българският потребител не счита, че трябва да плаща членски внос примерно от 10-15 лева годишно в такава асоциация. Още по-лошо е, че той не познава правата си на потребител и не е научен да се информира предварително за тях.  Но когато правата му са нарушени звъни на пожар както и където се сети и очаква някой да си остави цялата работа и ако може без пари да му защити правата. Затова потребителските асоциации в повечето случаи кандидатстват и се издържат от европейски проекти. За съжаление Европа счита, че интересът на потребителя е материален и той сам трябва да си организира защитата му. Европейският съюз, когато финансира проекти точно е определил за какво могат да се разходват отпуснатите от него пари и иска отчет до стотинка. Така, че отново няма пари за защита на потребителите на местно ниво за чисто български проблеми. Съжалявам, но това е истината.

52
Реклама / Re: EVN
« -: Ноември 12, 2012, 10:37:52 am »
Съгласна съм с това мнение. Освен всички от рекламата им се внушава, че едва ли не са дошли в БГ "на гола поляна" и са изградили всичко те. Истината е, че не правят достатъчно инвестиции в мрежата, а само пищят пред ДКЕВР, че цената на тока е ниска.

53
Здравейте,
Проблемът при давността е, че тя не се следи служебно дори от съда, а се признава само по възражение на потребителя и операторът може да не ви е отписал задълженията към себе си, независимо, че давностния срок е изтекъл. Дори би могъл след 10 години да предяви срещу Вас иск в съда за тези задължения. И ако Вие не възразите по подходящия начин - съдът ще присъди тези суми, заедно с лихвите и разноските по това дело. Възможно е да стане така, че Вие да не сте уведомен за тази процедура и да ви "сюрпризира" съдията-изпълнител. Има случаи, когато за 80 лева с лихви и разноски сумата набъбва до 800-900 лева. И тогава има начин да се защитите, но само като заведете ново дело и поемете първоначално всички лихви и разноски по него. Разбира се ако във това второ дело се докаже, че сумите наистина са погасени по давност съдът ще Ви присъди възстановяване на разноските по делото.
Доколко обаче можете да се ползвате от други услуги на същия оператор, това вече зависи от самия оператор. Чела съм общите условия на МТЕЛ и Глобул - не си спомняма да има такава забрана. Но все пак ги изчетете наново, защото те ги променят. Има ги на сайтовете на мобилните оператори.

54
Интернет и телевизия / Re: nekorekten internet dostavchik
« -: Ноември 09, 2012, 10:48:14 am »
Опитахте ли да осъществите контаккт с доставчика, за да разберете каква е причината. Възможно е да Ви върнат парите, ако липсата на интернет е по тяхна вина.

55
Месни продукти / Re: Салам Бургас на ARO в METRO
« -: Ноември 07, 2012, 10:17:22 am »
Доста от колбасите имат натрошени кости. Понякога много трудно се забелязват, тъй като явно са смлени много ситно. Аз също предпочитам някакъв вид месо вместо салами и кремверши.

56
Месни продукти / Re: Карловса луканка
« -: Ноември 07, 2012, 10:15:20 am »
Имаше телевизионно предаване за аналогичен случай. Наистина трябва да се сигнализира пред компетентните институции. Що се отнася до Карловската луканка - понеже съм от Карлово, тя няма нищо общо с едновремешната Карловска луканка.

57
Аз също съм си купувала замразена рибе с прекалено много вода. Оттогава предпочитем незамразени продукти.

58
Топлоснабдяване / Re: Топлофикация
« -: Ноември 06, 2012, 03:18:17 pm »
Да, сумите изчезват от сметките, когато срещу потребителя е заведено дело.  Вероятно срещу Вас е заведено дело за по-старите сметки, тъй като те започват да се погасяват по давност.

59
Нали министър Найденов обикаля магазините и ги кара да свалят цените. Това се е чист популизъм. Нищо не се постига с тези мерки, защото веригите не губят от печалбата си, а натискат цените на производителите. И така ще се чудим, защо като си купуваме сирене, то не е сирене. Никой не си дава труд да анализира ситуацията и да помисли кака да се вдигнат доходите на хората.

60
Топлоснабдяване / Re: Топлофикация
« -: Ноември 05, 2012, 10:48:20 am »
Здравейте, Комисията за защита на потребителите не се занимава с топлофикация като цяло. Тя би се занимавала само дотолкова, доколкото в Общите условия за продажба на топлинна енергия се намерят неравноправни клаузи и се атакуват през КЗП.

Страници: 1 2 3 [4] 5 6 7