Автор Тема: Етикетиране на Генетично модифицирани храни  (Прочетена 569 пъти)

Асен Ненов

  • Редовен потребител
  • ***
  • Публикации: 129
    • Профил
Чл. 24. (1) Обозначението, че храната или определена нейна съставка са произведени от генетично модифицирана соя или генетично модифицирана царевица, се извършва по следния начин:

1. когато съставката е произведена от генетично модифицирана соя или генетично модифицирана царевица, изразите \"произведена от генетично модифицирана соя\" или \"произведена от генетично модифицирана царевица\" се изписват:

а) (изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) в кавички - непосредствено след определената съставка в списъка на съставките по чл. 6, ал. 1, т. 2, или

б) в забележка към списъка на съставките, като до определената съставка в списъка се поставя знакът \"*\"; със същия знак започва и забележката към списъка на съставките;

2. когато съставката е соя или царевица, обозначението, че са генетично модифицирани, се изписва така:

а) (изм. - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) \"(генетично модифицирана)\" - непосредствено след думата \"соя\" или \"царевица\" в списъка на съставките по чл. 6, ал. 1, т. 2, или

б) думите \"генетично модифицирана\" се поставят в забележка по начина, указан в т. 1, буква \"б\".

(2) За храните, съдържащи само една съставка, изразите \"произведена от генетично модифицирана соя\" или \"произведена от генетично модифицирана царевица\" се изписват ясно при етикетирането на храната.

(3) Когато съставките се обявяват с наименованието на съответната категория съгласно чл. 20, ал. 2, след категорията се изписва изразът \"съдържа ... (наименование на съставката), произведена от генетично модифицирана соя/генетично модифицирана царевица\".