Услуги > Комуникации

Проблеми с М-ТЕЛ

<< < (52/52)

Alexander:
Здравейте,

не е точно безобидно такова уведомление за цесия. Широкоразпространена практика на мобилните оператори е да ''продават'' задълженията си на трети лица (фирмата, която ви е уведомила), които вече да ги събират както намерят за добре. Те изпращат първоначално това уведомление и много често като следваща стъпка завеждат дела за съответните суми. При завеждане на дело има известни действия, които те трябва да извършат, за да докажат прехвърлянето на задължението и съответно как са ви уведомили за това прехвърляне.

Що се отнася до давността - макар и да е изтекла давността за част от задължението ви, пак може да бъде заведено дело, като вие трябва да възразите че за определен период от претенцията ви давността е изтекла.

Ако желаете допълнителна информация по двата въпроса, звъннете на телефоните на асоциацията - 02/989 0106, 02/9890107, и ще ви обясним по-подробно.

Навигация

[0] Списък на темите

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия